Applicatie ontwikkeling

Plan van aanpak

Voor het ontwikkelen van een product wordt gebruik gemaakt van de scrum methodiek.

Fases

Intake

Voor het slagen van een project is de voorbereiding een cruciale stap. Samen met de klant wordt geïnventariseerd en op high-level niveau beschreven wat de precieze wensen zijn en wat de reden is voor het laten ontwikkelen van een applicatie. Zeal IT gebruikt hierbij de ervaring die is opgedaan om hierbij een goed advies te kunnen geven.

Documentatie

Vervolgens wordt er een document opgesteld waar in alle beslissingen worden vastgelegd alsmede de functionele beschrijvingen, uitgangssituatie, kosten en de planning. Dit document wordt als leidraad gebruikt tijdens het project.

Ontwikkeling

Voor het ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van sprints volgens de scrummethode. De klant bepaalt in overleg met de ontwikkelaar of projectmanager uit welke functionaliteiten de sprints bestaan. Tijdens het ontwikkeltraject kan er met functionaliteiten worden geschoven als blijkt dat het beter of verstandiger is om het eerder of later te ontwikkelen.

Oplevering

Elke sprint eindigt met de oplevering van een (deel)product zodat deze getest kan worden. Aan het einde volgt een volledige acceptatietest waarna het product is opgeleverd en het project afgerond.