Systeembeheer

Uiterste zorg

Door middel van de juiste SLA krijgt de klant de oplossing op maat.

Beheer

SLA's

Voor zowel eigen applicaties als applicaties die door Zeal IT zijn ontwikkeld is het mogelijk om een SLA (Service Level Agreement) af te sluiten. De SLA's verschillen in responsetijden en oplossingstijden. Zo is het mogelijk om zelfs in het gehele weekend ondersteuning te krijgen. In het begin kiest de klant zelf een type SLA. Indien blijkt dat een andere SLA beter bij de applicatie past, kan dit in goed overleg worden aangepast.

Onderhoud

Door het afsluiten van een onderhoudscontract wordt bij elke software-update het product en server bijgewerkt zodat de oplossing volledig blijft draaien.